Pengajian Perniagaan


KEMAHIRAN KOMUNIKASI
Definisi
Satu proses di mana dalam bentuk maklumat dipindahkan dari individu  kepada individu lain.

Kepentingan
1)    Sebagai alat kawalan
2)   Tujuan sosialisasi
3)   Sebagai dorongan
4)   Hubungan kerja
5)   Membentuk disiplin kerja
6)   Membantu proses pengambilan pekerja
7)   Membantu dari segi latihan
8)   Membantu penilaian prestasi
Proses komunikasi
Penghantar         Enkod        Saluran        Dekod       Penerima      
                                      Mesej         halangan       Maklum balas
Bentuk komunikasi
1)    Komunikasi menegak
2)   Komunikasi mendatar
3)   Komunikasi melintang

Komunikasi sehala=komunikasi tanpa mengharapkan maklum balas
Komunikasi dua hala=komunikasi mengharap malum balas dengan tujuan bertukar maklumat
Komunikasi lisan = komunikasi melalui percakapan
Komunikasi bukan lisan= komunikasi menggunakan bahasa badan, bertulis atau isyarat
Jenis komunikasi Lisan
1)    Perbincangan
2)   Ucapan
3)   Pembentangan
4)   Mesyuarat
5)   Perbualan telefon
Jenis komunikasi bertulis
1)    Memorandum
2)   Laporan bertulis
3)   E-mel
4)   Surat – menyurat
5)   Minit mesyuarat
Pengeluaran ialah suatu fungsi perniagaan yang mengubah input kepada output melalui aktivivti penambahan nilai.
Kepentingan pengurusan pengeluaran
1)    Reka bentuk produk
2)   Spesifikasi produk
3)   Kos pengeluaran
4)   Memaksimumkan untung
Cabaran dihadapi pengurus pengeluaran
1)    Persaingan sengit
2)   Kebangkitan isu globalisasi
3)   Keperluan memenuhi cita rasa pengguna yang pelbagai
4)   Keperluan menawarkan pelbagai perkhidmatan tambahan
5)   Menekankan peningkatan kualiti berterusan
6)   Kefleksibelan  sistem pengeluaran
7)   Perubahan teknologi berterusan
8)   Kepekaan terhahap isu alam sekitar

Subsistem pengeluaran
1)    Input
2)   Proses trasformasi
3)   Output

Faktor mempengaruhi keputusan pemilihan lokasi kilang
1)    Bekalan tenaga buruh
2)   Sistem pengangkutan dan logistik
3)   Pengguna dan pasaran
4)   Jarak antara lokasi dengan tempat kemudahan
5)   Politik dan sosiobudaya setempat
6)   Iklim dan kos utiliti
7)   Peraturan dan kawalan undang-undang
8)   Saiz dan kos tanah

Susun atur kilang
1)    Faktor perlu diambil kira:
-      Keluasan dan kapasiti ruang yang digunakan
-      Saiz dan bentuk peralatan pengendalian yang akan digunakan
-      Keadaan persekitaran kilang
-      Kos memindahkan setiap produk
-      Corak pengeluaran yang telah dirancang
2)   Jenis susun atur
-      Susun atur tetap
-      Susun atur proses
-      Susun atur produk
Tiada ulasan:

Catat Ulasan